sanaw2

Taslamalar

Taslamalar

 • Jinjiang etrabynda Tongren çüwdürimi

  Jinjiang etrabynda Tongren çüwdürimi

  Jinjiang etrabynyň Tongren meýdany çüwdürimi Guizhou welaýatynda ýerleşýär.Suw aýdym-sazyň ritmi we urgysy bilen tans edýän ýaly.Şonuň üçin oňa danci diýilýär ...
  Koprak oka
 • Şizongdaky Tongren meýdany çüwdürimi

  Şizongdaky Tongren meýdany çüwdürimi

  Şizongdaky Tongren meýdany çüwdürimi nanunnan welaýatynda ýerleşýär, aýdym-saz çüwdürimi suw spreýini saz bilen ajaýyp birleşdirýär, aýdym-saz ruhuny p bilen doly beýan edip bilýär ...
  Koprak oka
 • Yibin Gaoxian halkara çüwdürimi

  Yibin Gaoxian halkara çüwdürimi

  Yibin Gaoxian International Fontan, aýdym-saz çüwdüriminiň tans şüweleňidir.P ...
  Koprak oka
 • Yibin Longçeng halkara çüwdürimi

  Yibin Longçeng halkara çüwdürimi

  Gat çüwdürimi adaty ýerüsti ýer astynda gurlupdyr, pol çüwdüriminiň ulanylýan görnüşi hem saz, hem programma gözegçiligi bolup biler we köpçülik meýdançasynda, myhmanhanada, restoranda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Nanunnan syýahatçylyk şäher suw tans çüwdürimi sergisi

  Nanunnan syýahatçylyk şäher suw tans çüwdürimi sergisi

  3D suw ekrany çüwdürimi, täze dizaýny we daşky görnüşi bilen lazerleri we reňkli yşyklary ulanyp, howada oturdylýar.Gadymy döwürlerden bäri Çengdu Jintang ...
  Koprak oka
 • Yuntianhua jemgyýetçilik çüwdürimi

  Yuntianhua jemgyýetçilik çüwdürimi

  Longxin çüwdürimi ututianhua jemgyýetçilik suw çüwdürimi iň janly we ylham beriji elementlerden biridir.Tebigata bolan höwes modernizasiýa garşy güýçlenýär.Simplönekeýlige gaýdyp, tebigaty gujaklamak köp adamyň islegine öwrüldi ...
  Koprak oka
 • “Emeishan International Musicl Fontan Show”

  “Emeishan International Musicl Fontan Show”

  Taslamanyň ady: “Emeishan International Musicl Fontan Show” Taslamanyň görnüşi: Orta göwrümli saz görnüşli çüwdürim görkeziş taslamasy çüwdürimi: 156 inedördül metrden gowrak Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Hytaýyň materigi, Siçuan welaýaty, Emeýşan şäheri, üpjün ediji: Neijiang Longxin Fontan Co., Ltd.
  Koprak oka
 • Zunyi Lianhuashan tokaý seýilgähiniň saz çüwdürimi

  Zunyi Lianhuashan tokaý seýilgähiniň saz çüwdürimi

  Taslamanyň ady: Zunyi Lianhuashan tokaý seýilgähi Saz çüwdürimi Taslamanyň görnüşi: Uly saz çüwdürimi görkeziş taslamasy çüwdürimi: 2400 inedördül metr taslamanyň ýerleşýän ýeri: Lianhuashan, Zunyi şäheri, Guizhou welaýaty, Hytaýyň materigi.Üpjün ediji: Neijiang Longxin Fontan Co., Ltd.
  Koprak oka
 • Baoji Xuanyuan meýdany Gury sazly çüwdürim sergisi

  Baoji Xuanyuan meýdany Gury sazly çüwdürim sergisi

  Taslamanyň ady: Baoji Xuanyuan meýdany Gury sazly çüwdürim görkeziş taslamasynyň görnüşi: Gury sazly çüwdürim görkeziş taslamasy çüwdürimi: 550 inedördül metr taslamanyň ýerleşýän ýeri: Hytaýyň materigi, Şanxi welaýaty, Baoji şäheri.Üpjün ediji: Neijiang Longxin Fontan Co., Ltd ...
  Koprak oka
 • Yibin Lingang Gury sazly çüwdürim sergisi

  Yibin Lingang Gury sazly çüwdürim sergisi

  Taslamanyň ady: Yibin Lingang Gury sazly çüwdürim görkeziş taslamasynyň görnüşi: Gury sazly çüwdürim görkeziş taslamasy çüwdürimi: 600 inedördül metr Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Hytaýyň materigi, Siçuan welaýaty, ibibin şäheri.Üpjün ediji: Neijiang Longxin Fontan Co., Ltd ...
  Koprak oka
 • “Jintang 3D” suw ekranly sahna çüwdürimi

  “Jintang 3D” suw ekranly sahna çüwdürimi

  Taslamanyň ady: “Light Show” taslamasy görnüşi bolan “Jintang 3D” suw ekrany çüwdürimi: “Light Show” taslamasy çüwdürimi bilen 3D suw ekran çüwdürimi: 700 inedördül metr taslamanyň ýerleşýän ýeri: Hytaýyň materigi, Siçuan welaýaty, Jintang.Üpjün ediji: Neijiang Longxin Fontan Co., Ltd ...
  Koprak oka